4/21/18 - (RMBA) clinic at Briggs Arena, Whitehall MT4/22/18 - (RMBA) Horse Show at Briggs Arena, Whitehall MT5/19/18 - (RMBA) Horse show at Circle L Arena - Belgrade MT - DAY 15/20/18 - (RMBA) Horse show at Circle L Arena - Belgrade MT - DAY 26/23/18 - (RMBA) Horse Show at Briggs Arena Whitehall MT7/14/18 (RMBA) Horse Show at Townsend Fairgrounds, Townsend MT7/15/18 - (RMBA) Horse Show at Townsend Fairgrounds, Townsend MT8/25/18 - RMBA Horse Show - Townsend Fairgrounds, Townsend MT8/26/18 - (RMBA) - SWMMC Open Show (SouthWest Montana Mini-Circuit)